FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक बर्ष मिति दस्तावेज
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्ण शुल्कीय कोटा प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फाराम २०८० ०८०/८१ 11/01/2023 - 14:33 PDF icon Diploma Level Full fee paying_open Quota.pdf
आयोजना/कार्यक्रमको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात उपभोक्ता समितिले भर्नुपर्ने अनूसूची ३,४ र ६ को फारामहरु ०७९/८० 04/23/2023 - 16:16 PDF icon anusuchi forms.pdf
आधारभूत तह(कक्षा-८) हाजिरी प्रमाणित फारम ढाँचा ०७९/८० 02/26/2023 - 12:32 PDF icon ATTENDENCE OF STUDENTS IN EXAM AND OR.pdf
आधारभूत तह(कक्षा-८) परीक्षा आवेदन फारम ०७९/८० 02/26/2023 - 12:30 PDF icon GRADE 8 EXAM FORM.pdf
कक्षा ८ को समष्टिगत फारम ढाँचा ०७९/८० 02/26/2023 - 12:24 PDF icon समस्टिगत १ फारम मात्र.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने निवेदन ढाँचा ०७७/७८ 07/28/2020 - 14:14 PDF icon socialsecurityRenewform.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने परिमार्जित निवेदन फारम ०७६/७७ 03/19/2020 - 13:50 PDF icon 1594793256-निर्देशिकाको-अनसूची-१-मा-परिवर्तन_final-(1).pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम ०७६/७७ 03/12/2020 - 14:48 PDF icon bipanna_nagarik_sifaris.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सुचना फारम र प्रमाण पत्र नमुना ०७६/७७ 07/18/2019 - 12:41 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको सुचना फारम र प्रमाणपत्र.pdf
विवाहको सुचना फारम र प्रमाण पत्र नमुना ०७६/७७ 07/18/2019 - 12:32 PDF icon विवाहको सुचना फारम र प्रमाणपत्र.pdf

Pages