FAQs Complain Problems

भाग-२

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 11/05/2020 - 12:30
किस्पाङ गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन तथा राहात उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 11/05/2020 - 12:28
किस्पाङ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६ 11/05/2020 - 12:24
किस्पाङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका,२०७६ 11/05/2020 - 11:39
किस्पाङ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 11/05/2020 - 11:38
किस्पाङ गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका,२०७५ 11/05/2020 - 11:11
किस्पाङ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 11/05/2020 - 11:10
किस्पाङ गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 11/05/2020 - 11:09
किस्पाङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 11/05/2020 - 11:07
किस्पाङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 11/05/2020 - 11:06

Pages