FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

भाग-२

शिर्षक मिति आर्थिक बर्ष दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ 01/24/2023 - 15:06 ०७९/८० PDF icon १२.साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ -.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 01/01/2023 - 10:12 ०७९/८० PDF icon ११.किस्पाङ गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
किस्पाङ बहु-प्राविधिक शिक्षालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 14:30 ०७९/८० PDF icon १०.किस्पाङ गाउँपालिका बहु-प्राविधिक शिक्षालय संञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
बंगुरपालक कृषकको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बंगुरको पाठापाठी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 14:25 ०७९/८० PDF icon bangurpalan.pdf
किस्पाङ गाउँपालिका स्तरीय शैक्षिक नतिजामा आवद्ध विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 14:20 ०७९/८० PDF icon saichhik puraskar karyabidhi 2079.pdf
१०+२, स्नातक अध्ययन नमुना पशु फार्म सुधार, विकास र विस्तार(गोठ सुधार, दुहुनो गाई भैसीँ ) कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 14:18 ०७९/८० PDF icon ७. १०‌+२ स्नातक.pdf
पशु आहार सुधारको लागि हिउँदे घाँस विकास,बर्खे र बहुबर्षे घाँस स्रोत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ 11/17/2022 - 14:15 ०७९/८० PDF icon ६.पशुpasu aahar.pdf
कृषि पर्यटन प्रर्द्बनको लागि नविनतम पशुपंक्षी फार्म विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ 11/17/2022 - 14:12 ०७९/८० PDF icon ५.कृषि पर्यटन प्रवर्द्वनको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
चक्लाबन्दी प्रोत्साहन कार्य्रकम संचालन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 13:12 ०७९/८० PDF icon ३. चक्लाबन्दी प्रोत्साहन कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
शिक्षित कृषक व्यवसाय सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ 11/17/2022 - 13:12 ०७९/८० PDF icon ४. शिक्षित कृषक व्यबसाय सुधार कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages