FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा कार्यालयहरु

तस्बिर: 0

तस्बिर 0
वडा कार्यालय
संपर्क नं.
संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये १ नं. वडा भाल्चे हो। यो साविक भाल्चे गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडामा कुल जनसंख्याको २३.३७ प्रतिशत र क्षेत्रफल २९.५७ वर्ग कि.मी रहेको छ। यसको वडाको जनघनत्व १५१ प्रति वर्ग कि.मि. रहेको छ। यस वडामा १००२ घरपरिवारको बसोबास रहेको छ।

तस्बिर 0
वडा कार्यालय
संपर्क नं.
9851336122
संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये २ नं. वडा फिकुरी हो। यो साविक फिकुरी गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २८७३ र क्षेत्रफल ७.९९ वर्ग कि.मी रहेको छ।

तस्बिर 0
वडा कार्यालय
संपर्क नं.
9851336124
संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिकाको वडाहरुमध्ये ३ नं. वडा काउले हो। यो साविक काउले गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २९९३ र क्षेत्रफल ९.४१ वर्ग कि.मी रहेको छ।

तस्बिर 0
वडा कार्यालय
संपर्क नं.
9851336584
संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये ४ नं. वडा साल्मे हो। यो साविक साल्मे गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २१८६ र क्षेत्रफल २५.३४ वर्ग कि.मी रहेको छ।

तस्बिर 0
वडा कार्यालय
संपर्क नं.
9851336210
संक्षिप्त परिचय

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये ५ नं. वडा मनकामना हो। यो साविक मनकामना गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या ३३२१ र क्षेत्रफल १०.२७ वर्ग कि.मी रहेको छ।