FAQs Complain Problems

आयोजना/कार्यक्रमको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात उपभोक्ता समितिले भर्नुपर्ने अनूसूची ३,४ र ६ को फारामहरु

आर्थिक बर्ष:

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

जन प्रतिनिधि

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु