FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद कार्यालय फोन नं. ईमेल

बिरबल तामाङ

अध्यक्ष

9851336528 cp@kispangmun.gov.np

अर्जुन प्रसाद न्यौपाने

उपाध्यक्ष

9851216574 vcp@kispangmun.gov.np

पशुपती घले

वडाध्यक्ष

१ नं वडा कार्यालय 9851336121 cpward1@kispangmun.gov.np

बद्री प्रसाद देवकोटा

वडाध्यक्ष

२ नं वडा कार्यालय 9851336122 cpward2@kispangmun.gov.np

सुरेन्द्र बहादुर तामाङ

वडाध्यक्ष

३ नं वडा कार्यालय 9861581184 cpward3@kispangmun.gov.np

बिनोद तामाङ

वडाध्यक्ष

४ नं वडा कार्यालय 9851336584 cpward4@kispangmun.gov.np

प्रकाश तामाङ डिम्डुङ

वडाध्यक्ष

५ नं वडा कार्यालय 9851336210 cpward5@kispangmun.gov.np

कुल कुमारी भट्ट

कार्यपालिका सदस्य

9860046008

फुल माया घले(तामाङ)

कार्यपालिका सदस्य

9745409285

सुस्मृती घले

कार्यपालिका सदस्य

9880177143

कमला दमाई

कार्यपालिका सदस्य

9823332405

सुक बहादुर घले

कार्यपालिका सदस्य

9841541730 ghalesukbahadur24@gmail.com

रेखा विश्वकर्मा

कार्यपालिका सदस्य

9741676886

मन माया घले

महिला सदस्य

१ नं वडा कार्यालय 9813341212

रिसमान घले

वडा सदस्य

9880482876

उत्तम तामाङ

वडा सदस्य

9880876826

विसु माया तामाङ

महिला सदस्य

9808345273

गोपाल लामा

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय 9840482337

बम बहादुर तामाङ

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय 9869167243

प्रेम माया तामाङ

महिला सदस्य

३ नं वडा कार्यालय 9823362799

शुभद्रा विश्वकर्मा

दलित महिला सदस्य

३ नं वडा कार्यालय 9818211651

जय बहादुर तामाङ

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय 9813201170

जित बहादुर आचार्य

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय 9860586235

फुल माया विश्वकर्मा

दलित महिला सदस्य

४ नं वडा कार्यालय 9803196215

जिम्बा तामाङ

वडा सदस्य

४ नं वडा कार्यालय 9880150226

सन्दिप घले

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय 9840700403

दुधराम तामाङ

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय 9742871386