FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुपरिवेक्षक र गणक पदका लागि अन्तर्वार्ता मिति तोकएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

व्यवसायिक तालिमका लागि आवेदन सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

विद्यालयहरुको आ.व. २०७६/०७७ लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षकहरुलाई दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: