FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम(CBR) संचालन सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा(महिला तथा बालबालिका)

दस्तावेज: 

पिपिआर र रानिखेत भ्याक्सिनेसन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: