FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०।८१ पौष महिना सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन 01/28/2024 - 08:10
किस्पाङ गाउँपालिकाको ३३ औँ अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०८० कार्यक्रमको प्रतिवेदन 10/09/2023 - 13:24
संरचनागत कार्यविवरण 08/24/2022 - 16:05
किस्पाङ गाउँपालिका भित्रका सडकसँग जोडिएका जग्गाको प्रस्तावित न्युनतम मुल्याङ्कन 07/13/2022 - 14:13
किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना,( २०७८/७९ -२०८२/०८३) 03/01/2022 - 15:54
किस्पाङ गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र,२०७८ 03/01/2022 - 15:48
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम अधिकृतस्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:41
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम सहायक स्तर स्वास्थ्य 01/11/2022 - 11:37
योजना शाखाको कार्यविवरण 09/08/2021 - 12:59
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण 09/08/2021 - 11:12

Pages