FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

घटना दर्ताको डिजिटाईजेसन सेवाहरुको लागि RFQ आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७७/०७८ को बाँकी अवधिको लागि ढुङ्गा बालुवा गिट्टी ग्राभेल ईटा र कवाडी लगायतका नदीजन्य एवं खानीजन्य सामाग्रीहरुको संकलन तथा बिक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना मिति २०७७।०४।२९ गतेको हिमालय टाईम्स पत्रिकामा प्रकाशित सूचना

Bid Amendment Notice on Notice 06-076/77

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: