FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट जडानको आशय सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आ.व. २०७८/७९ को बाँकी अवधिको लागि ढुङ्गा,बालुवा,गिट्टी, ग्राभेल तथा नदीजन्य एवं खानीजन्य सामाग्रीहरुको र ईटा,कवाडी लगायतका सामाग्रीहरुको आन्तरिक संकलन तथा बिक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोवस्तको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

२० एमबिपिएस ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट जडानका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

झोलुङ्गे पुलको Fabricated Steel सामानको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: