FAQs Complain Problems

भाग-१

शिर्षक आर्थिक बर्ष मिति दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ०७९/८० 07/19/2022 - 16:07 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ०७९/८० 07/09/2022 - 11:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ .pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ०७७/७८ 07/10/2021 - 11:20 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ०७७/७८ 07/10/2021 - 10:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजि साँझेदारी सम्बन्धि ऐन, २०७७ ०७७/७८ 04/15/2021 - 03:05 PDF icon सार्वजनिक निजी साँझेदारी सम्बन्धि ऐन, २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७७ ०७७/७८ 04/15/2021 - 02:48 PDF icon नगर प्रहरी ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिककाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ०७७/७८ 04/15/2021 - 01:42 PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ०७६/७७ 06/29/2020 - 14:10 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ०७६/७७ 06/29/2020 - 14:07 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ०७६/७७ 06/29/2020 - 14:05 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

Pages