FAQs Complain Problems

भाग-१

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
किस्पाङ गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:10
किस्पाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:07
किस्पाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 06/29/2020 - 14:05
किस्पाङ गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धि ऐन, २०७६ 06/30/2019 - 11:36
किस्पाङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 15:35
किस्पाङ गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 15:32
किस्पाङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 07/17/2018 - 11:34
किस्पाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५ 06/29/2018 - 13:05
किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ 06/29/2018 - 12:31
किस्पाङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७५ 06/29/2018 - 12:29

Pages