FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

७९/८०

सहायक कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालनको लागि आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना(ब्याकहु लोडर अपरेटर)

मत्स्य मिसन कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

दस्तावेज: