FAQs Complain Problems

२०८०/८१ को लागि ढुङ्गा,बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल तथा नदीजन्य एवं खानीजन्य र इटा, कवाडी लगायतका सामाग्रीहरुको संकलन तथा विक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु