FAQs Complain Problems

वोयर बोका वितरण सम्बन्धि सुचना

यस किस्पाङ गा.पा. पशुसेवा शाखाको आ.व. ०७५/०७६ स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५०% अनुदानमा वोयर बोका वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण व्यवसायिक बाख्रा फर्म र सहकारीहरुको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: