FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

किस्पाङ गाँउपालिकाको हालसम्मको आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

किस्पाङ गाँउपालिकाको हालसम्मको आवासीय पुर्ननिर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी
HOUSING RECONSTRUCTION AND RETROFIT UPDATES

Nepali:
http://202.51.74.207/recent-palika-document/28005/np/

English:

http://202.51.74.207/recent-palika-document/28005/en/

प्रकार:

आर्थिक बर्ष:

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.