FAQs Complain Problems

७ (सात)दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा(भूमिहिन दलित)

७ (सात)दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा भूमिहिन दलित
७ (सात)दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा भूमिहिन दलित

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु