FAQs Complain Problems

किस्पाङ गाँउपालिकाको हालसम्मको आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

किस्पाङ गाँउपालिकाको हालसम्मको आवासीय पुर्ननिर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी
HOUSING RECONSTRUCTION AND RETROFIT UPDATES

Nepali:
http://202.51.74.207/recent-palika-document/28005/np/

English:

http://202.51.74.207/recent-palika-document/28005/en/

प्रकार:

आर्थिक बर्ष:

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.