कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्ण राज जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत krishnajoshi909@gmail.com
बलराम रिमाल लेखापाल लेखा शाखा rimalbalram2070@gmail.com 9841403953
ई. मोती माया तामाङ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रविधि ito.munkispangmoti@gmail.com ९८०३८४५४८४
हरि प्रसाद प्याकुरेल ना.सु प्रशासन hari.pyakurel@gmail.com ९८५११९८००३
रमेश डाँगी ना.प्रा.स. कृषि संयोजक rameshdangi293@gmail.com ९८४२४६७५३३
चन्द्र बहादुर तामाङ कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा chandrayba@gmail.com ९८५११८४०४३
ज्ञानेन्द्र गिरी ना.प्रा.स. कृषि शाखा gyanendragiri3g@gmail.com ९८५११८६७१२
श्रीकृष्ण बजगाइ ना.प.से.प्रा. पशु सेवा शाखा shreekrishnabajagain@gmail.com 9813585419
ई.तुलसिङ तामाङ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tulsingt@gmail.com ९८४९६९८४६७
मधु न्यौपाने सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा neupanemadhu8@gmail.com ९८१८६०७५७६
बुद्ध लामा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा buddha.lama111.bl@gmail.com ९८२३४१२८५२
मान बहादुर न्यौपाने कार्यालय सहयोगी कृषि शाखा ९८४३०८३५३७