ताजा खबर

सूचना तथा समाचार

थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

प्लाष्टिक घरभित्र व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेका कृषकहरुलाई थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

राय सुझावको लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सुचना

त्रिशुली ३ बि-भाल्चे ३३ के.भि. प्रशासरण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination) प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा राय सुझावको लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सुचना

दस्तावेज: