ताजा खबर

सूचना तथा समाचार

सम्झौता प्रक्रियामा नआउने लाभग्राहीको लगतकट्टा सम्बन्धमा(श्री वडा कार्यालय सबै)

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

साउदी अरबलाई वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउने योजनामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई यहाँको कफला पद्धति,साउदी भूगोल लगायत विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउने सन्देशमूलक सामाग्री

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा(श्री वडा कार्यालय सबै)