ताजा खबर

सूचना तथा समाचार

उच्च शिक्षा र अन्य सिपमूलक तालिमको लागि सहायता प्राप्त द्वन्द प्रभावित नामावली

दस्तावेज: 

व्यवसायिक लेयर्स कुखुरा पालन फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

वोयर बोका वितरण सम्बन्धि सुचना

यस किस्पाङ गा.पा. पशुसेवा शाखाको आ.व. ०७५/०७६ स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५०% अनुदानमा वोयर बोका वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण व्यवसायिक बाख्रा फर्म र सहकारीहरुको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

दस्तावेज: 

थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

प्लाष्टिक घरभित्र व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेका कृषकहरुलाई थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: