सूचना तथा समाचार

स्थायी लेखा नंबर लिने सम्बन्धि जरुरी सुचना

यदि Online फारम भर्न चाहेमा तलको लिकंमा जानुहोस्।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

सम्पति विवरण फारम डाउनलोड गर्नको लागि तल दिईएको लिकंमा क्लिक गर्नुहोस।

अथवा

दस्तावेज: 

उच्च शिक्षा र अन्य सिपमूलक तालिमको लागि सहायता प्राप्त द्वन्द प्रभावित नामावली

दस्तावेज: 

व्यवसायिक लेयर्स कुखुरा पालन फार्म अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: