सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Bid Amendment Notice on Notice 06-076/77

७६/७७ 05/03/2020 - 16:36

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/15/2020 - 17:15 PDF icon egp.pdf

कामीडाँडा भाल्चेवेशी सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 03/27/2020 - 17:24 PDF icon bolpatra.pdf

२०७६ माघ ०७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 02/26/2020 - 11:08 PDF icon Bolpatra swikrit.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 02/14/2020 - 10:29 PDF icon Bolpatra aasaya.pdf

पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/05/2020 - 10:35 PDF icon tendernotice.pdf

बोलपत्र मुचुल्का 09/Kispang/Road/076-077

७६/७७ 02/04/2020 - 18:03 PDF icon Thekka No9.pdf

बोलपत्र मुचुल्का 08/Kispang/Road/076-077

७६/७७ 02/04/2020 - 17:55 PDF icon Thekka No8.pdf

बोलपत्र मुचुल्का 07/Kispang/Road/076-077

७६/७७ 02/04/2020 - 17:54 PDF icon Thekka No7.pdf

बोलपत्र मुचुल्का 06/Kispang/Road/076-077

७६/७७ 02/04/2020 - 17:53 PDF icon Thekka No6.pdf