FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्ण राज जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत krishnajoshi909@gmail.com
गुरु प्रसाद ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा dhakalg@gmail.com
खगराज ढुङगाना लेखापाल लेखापाल ९८४१५४८८१४
रमेश डाँगी ना.प्रा.स. कृषि संयोजक rameshdangi293@gmail.com ९८४२४६७५३३
ई.तुलसिङ तामाङ इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tulsingt@gmail.com ९८४९६९८४६७
तुलसी राम फुयाल ना.प.से.प्रा. पशु शाखा ९८५११८४८५७
नारायण प्रसाद रिमाल खा.पा.स. खानेपानी शाखा ९८४१०८८३१३