ताजा खबर

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
द्धन्द प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना 04/23/2019 - 15:11
किस्पाङ गाउँपालिकाको पुननिर्माण योजना 03/05/2019 - 15:05
शसस्त्र द्धन्दको क्रममा द्धन्द प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा ‍संरचनाको लगत संकलन कार्यदल २०७४ मा समावेस भएको र २०७३/७४ मा राहत लिन बाँकी द्धन्द क्रममा अपहरण व्यक्तिहरुको विवरण 07/05/2018 - 12:33
शसस्त्र द्धन्दको क्रममा द्धन्द प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा ‍संरचनाको लगत संकलन कार्यदल २०७४ मा समावेस भएको र २०७३/७४ मा राहत लिन बाँकी द्धन्द क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरुको विवरण 07/05/2018 - 12:28
पुन:जाँच बाट लाभग्राही कायम भएका पुन निर्माण तथा लाभग्राहीहरुको २०७५/०३/१४ गतेको सुची 07/03/2018 - 14:09
वडाअनुसार योजना बाँडफाँड 01/10/2018 - 18:40