ताजा खबर

७५/७६

सार्बजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

सार्बजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको हुँदा यस किस्पाङ गा.पा. भित्र रहेको सार्बजनिक जग्गा कोही कसैले अतिक्रमण गरेको छ भने त्यस्तो कार्य बारेको उजुरी वा सुचना यस किस्पाङ गा.पा. कार्यलयमा दिई सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरी सार्बजनिक जग्गाको संरक्षणमा यस गाउँपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

वोयर बोका वितरण सम्बन्धि सुचना

यस किस्पाङ गा.पा. पशुसेवा शाखाको आ.व. ०७५/०७६ स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५०% अनुदानमा वोयर बोका वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण व्यवसायिक बाख्रा फर्म र सहकारीहरुको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

दस्तावेज: 

थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

प्लाष्टिक घरभित्र व्यवसायिक तरकारी खेती गरिरहेका कृषकहरुलाई थोपा सिंचाई सेट वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: