सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

मिति २०७५/१२/१७ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित किस्पाङ गाउँपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

आ.व ०७५/०७६ को ढुङ्गा,बालुवा,गिट्टी,ग्राभेल,रोडा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको स‍‌ंकलन तथा बिक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त बोलपत्र अव्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: