सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Bid Amendment Notice on Notice 06-076/77

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

कामीडाँडा भाल्चेवेशी सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

२०७६ माघ ०७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: