ताजा खबर

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

२०७६ माघ ०७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र मुचुल्का 09/Kispang/Road/076-077

दस्तावेज: