वडा कार्यालयहरु

तस्बिर नाम वडा कार्यालय संपर्क नं. संक्षिप्त परिचय
0

भाल्चे

१ नं वडा कार्यालय ९६१६८७२५२९,९८१०२१५९३७

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये १ नं. वडा भाल्चे हो। यो साविक भाल्चे गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या ३४.८७ र क्षेत्रफल २९.५७ वर्ग कि.मी रहेको छ।

0

फिकुरी

२ नं वडा कार्यालय ९८५१०७८२५६,९८६०४१३८०८

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये २ नं. वडा फिकुरी हो। यो साविक फिकुरी गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २८७३ र क्षेत्रफल ७.९९ वर्ग कि.मी रहेको छ।

0

काउले

३ नं वडा कार्यालय ९८५१११३१६१,९८५१०९७५६२

किस्पाङ गाउँपालिकाको वडाहरुमध्ये ३ नं. वडा काउले हो। यो साविक काउले गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २९९३ र क्षेत्रफल ९.४१ वर्ग कि.मी रहेको छ।

0

साल्मे

४ नं वडा कार्यालय ९६११०८५९८५

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये ४ नं. वडा साल्मे हो। यो साविक साल्मे गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या २१८६ र क्षेत्रफल २५.३४ वर्ग कि.मी रहेको छ।

0

मनकामना

९८४३०७७०२८,९८४१९६२४९५

किस्पाङ गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुमध्ये ५ नं. वडा मनकामना हो। यो साविक मनकामना गा.वि.स.को ९ वटा वडाहरु मिलेर बनेको हो। यस वडाको जनसंख्या ३३२१ र क्षेत्रफल १०.२७ वर्ग कि.मी रहेको छ।