ताजा खबर

७६/७७

२०७६ माघ ०७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

सम्झौता प्रक्रियामा नआउने लाभग्राहीको लगतकट्टा सम्बन्धमा(श्री वडा कार्यालय सबै)

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: