FAQs Complain Problems

७६/७७

पानीको मुल तथा मुहान भएको क्षेत्र ३५ दिन भित्र दावी विरोध सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

गैरलाभग्राही कायम भएकाहरुको हकमा लाभग्रही दावी गर्नका लागि पुनरावेदनमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

दस्तावेज: 

नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७/७८

पिपिआर र रानिखेत भ्याक्सिनेशन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: