७६/७७

एम‍‍.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

स्थायी लेखा नंबर लिने सम्बन्धि जरुरी सुचना

यदि Online फारम भर्न चाहेमा तलको लिकंमा जानुहोस्।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

सम्पति विवरण फारम डाउनलोड गर्नको लागि तल दिईएको लिकंमा क्लिक गर्नुहोस।

अथवा

दस्तावेज: